ARKITEKTER ILLUSTRATÖRER FASTIGHETSUTVECKLARELIDL GENOMFÖR BYGGPROJEKT FÖR BUTIKER OCH LAGERBYGGNADER ÖVER HELA EUROPA OCH I USA. UTMANINGARNA VI MÖTER UNDER KONCEPT- OCH PLANERINGSSTADIET ÄNDA FRAM TILL FÄRDIGSTÄLLANDE OCH ÖVERLÄMNING TILL VÅR FACILITY MANAGEMENT LEDER OSS STÄNDIGT FRAM TILL NYA IDÉER OCH LÖSNINGAR.