UPPGIFTER FÖR FASTIGHETSUTVECKLARE VID DE REGIONALA FASTIGHETSKONTORENVAD SÄGER VÅRA PROJEKTLEDARE VID DE REGIONALA FASTIGHETSKONTOREN? ”NÄR BUTIKSPROJEKTEN FÄRDIGSTÄLLTS BLIR BELÖNINGEN NÖJDA KUNDER.”

På byggavdelningen vid våra regionala fastighetskontor…

  • planerar, tilldelar och styr vi våra butiksprojekt med våra nationella konceptstandarder som utgångspunkt.
  • säkerställer vi byggkvaliteten och följer upp skadeståndsanspråk.
  • moderniserar vi vårt butiksnät.
  • utvecklar vi nya butikslägen och stöttar därmed de övriga interna avdelningarna i sitt expansionsarbetet.

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl