Uppgifter för arkitekter Vid det internationella huvudkontoretVad säger våra arkitekter vid vårt internationella huvudkontor? ”Att utveckla byggkoncept som används världen över – det är en stor utmaning.” Irina, enhetschef - Lidl International

På byggavdelningen vid vårt internationella huvudkontor…

  • vidareutvecklar vi våra butikskoncept.
  • hjälper vi våra byggavdelningar i andra länder att anpassa de internationella konceptstandarderna till sina specifika länder.
  • vidareutvecklar vi våra byggprocesser och optimerar både dem och kostnaderna för våra butiksprojekt.
  • förhandlar vi internationella inköpsvillkor för byggmaterial, teknisk utrustning och inventarier.

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl