UPPGIFTER FÖR ARKITEKTER, ILLUSTRATÖRER OCH FASTIGHETSUTVECKLARE VID DE NATIONELLA HUVUDKONTORENVAD SÄGER VÅRA PROJEKTLEDARE VID VÅRT NATIONELLA HUVUDKONTOR? "ATT LEDA OCH FÖLJA VÅRA BUTIKS- OCH LAGERPROJEKT ÄR EN SPÄNNANDE UPPGIFT.”

På avdelningen för butiksutveckling vid våra länders huvudkontor...

  • anpassar vi de internationella konceptstandarderna utefter nationella föreskrifter och landsspecifika villkor.
  • utvecklar vi nya koncept för att utöka vårt butiksnät.
  • optimerar vi butiksprojektens kvalitet och kostnader.
  • stöttar vi våra medarbetare i de regionala fastighetskontoren när det gäller planering, upphandling, produktion samt uppföljning av butiksprojekt.

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl