Uppgifter för byggingenjörer, industriingenjörer och byggtekniker Vid det internationella huvudkontoretVad säger våra byggnadsingenjörer, civilingenjörer och byggtekniker vid vårt internationella huvudkontor? ”Att utveckla byggkoncept som används världen över – det är en stor utmaning.”

På byggavdelningen (butikskoncept) vid vårt internationella huvudkontor…

  • vidareutvecklar vi våra butikskoncept.
  • hjälper vi våra fastighetskontor i andra länder att anpassa de internationella konceptstandarderna till sina specifika länder.
  • vidareutvecklar vi våra byggprocesser och optimerar både dem och kostnaderna för våra butiksprojekt.
  • förhandlar vi internationella inköpsvillkor för byggmaterial, komponenter och utrustning.

På byggavdelningen (lagerkoncept) vid vårt internationella huvudkontor…

  • utvecklar vi optimala byggnadslösningar för våra innovativa logistikkoncept tillsammans med andra interna avdelningar och externa samarbetspartners.
  • stöttar vi våra byggavdelningar i andra länder avseende projektstyrning och övervakning av våra lagerprojekt.
  • utbildar vi våra medarbetare från byggavdelningarna i andra länder.
  • utvecklar vi konceptlösningar för att optimera byggprocesserna och garantera att våra lagerprojekt håller en hög byggkvalitet.

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl