UPPGIFTER FÖR BYGGNADSINGENJÖRER, CIVILINGENJÖRER, BYGGPROJEKTLEDARE, SAMHÄLLSBYGGARE, FASTIGHETSUTVECKLARE OCH BYGGTEKNIKER VID DE NATIONELLA HUVUDKONTORENVAD SÄGER VÅRA PROJEKTLEDARE VID VÅRT NATIONELLA HUVUDKONTOR? "ATT LEDA OCH FÖLJA VÅRA BUTIKS- OCH LAGERPROJEKT ÄR EN SPÄNNANDE UPPGIFT.”

På byggavdelningen (butikskoncept) vid våra länders huvudkontor...

  • anpassar vi de internationella konceptstandarderna utefter nationella föreskrifter och landspecifika villkor.
  • utvecklar vi nya koncept för att optimera vårt butiksnät.
  • optimerar vi butiksprojektens kvalitet och kostnader.
  • stöttar vi våra medarbetare i de regionala fastighetskontoren när det gäller planering, upphandling, kontraktering samt utförande av byggprojekt i butiken.

På byggavdelningen (lager- och HK-koncept) vid våra länders huvudkontor…

  • utvecklar vi standardkoncept för nya distributionslager tillsammans med våra interna avdelningar.
  • planerar, upphandlar och driver vi våra projekt med våra internationella konceptstandarder som utgångspunkt.
  • säkerställer vi budget, tider och kvalitet.
  • bygger vi ut och moderniserar våra distributionslager.

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl