UPPGIFTER FÖR ETABLERARE, FASTIGHETSEKONOMER, FASTIGHETSMÄKLARE OCH SAMHÄLLSPLANERARE VID DE REGIONALA FASTIGHETSKONTORENVAD SÄGER PROJEKTLEDARE VID DE REGIONALA FASTIGHETSKONTOREN? "DET ÄR EN SPÄNNANDE UTMANING ATT INTE SE TILL PLATSENS BEFINTLIGA SKICK UTAN TILL DESS POTENTIAL, NÄR VI SÖKER EFTER NYA BUTIKSLÄGEN."

På avdelningen för expansion vid våra regionala fastighetskontor...

  • planerar vi för nya etableringar av vårt butiksnät utifrån vår expansionsstrategi.
  • förvärvar vi nya platser som uppfyller våra etableringskrav.
  • ökar vi avkastningen och/eller sänker kostnaderna genom aktiv förvaltning av markytor som inte nyttjas.
  • säljer vi och hyr ut fastigheter och lokaler.

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl