Uppgifter för fastighetsekonomer, fastighetsmäklare, fastighetstekniker, geografer Vid det internationella huvudkontoretVad säger våra fastighetsekonomer, fastighetsmäklare, fastighetstekniker och geografer vid vårt internationella huvudkontor? ”Nyckeln till att kunna expandera vårt internationella butiksnät på ett framgångsrikt sätt är att noga planera våra etableringar.”

På fastighetsavdelningen vid vårt internationella huvudkontor…

  • kontrollerar vi den ekonomiska kalkylen för våra planerade butiksprojekt och styr därutöver den internationella expansionen av vårt butiksnät.
  • analyserar vi vårt befintliga butiksnät och styr den strategiska inriktningen för våra fastighetsinvesteringar.
  • vidareutvecklar vi olika systemlösningar för förvaltning av vårt fastighetsbestånd och stöttar våra medarbetare i andra länder när det gäller användningen av systemen.
  • optimerar vi de olika operativa processerna längs våra fastigheters livscykel.

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl