UPPGIFTER FÖR FASTIGHETSFÖRVALTARE, ADMINISTRATÖR, ASSISTENT OCH MOBILA HANTVERKARE VID DE REGIONALA FASTIGHETSKONTORENVAD SÄGER VÅRA FACILITY MANAGERS VID DE REGIONALA FASTIGHETSKONTOREN?”FACILITY MANAGEMENTS UPPDRAG ÄR ATT GE KUNDERNA EN BEHAGLIG KÖPUPPLEVELSE I VÅRA BUTIKER."

På FM-avdelningen vid våra regionala fastighetskontor…

  • anpassar vi FM-processerna utefter rådande behov säkerställer vi att våra åtaganden uppfylls.
  • köper vi in teknik/fastighetstjänster byggnadsrelaterade tjänster och säkerställer att detta sker enligt avtal.
  • Hanterar felanmälan från butiker
  • optimerar vi butikernas energieffektivitet. fakturerar vi byggnadsrelaterade tjänster.
  • koordinerar vi användandet av mobila hantverkare ute i butikerna.
  • Myndighetskontroller
  • ombyggnationer 

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl