Uppgifter för facility managers Vid det internationella huvudkontoretVad säger våra Facility managers vid vårt internationella huvudkontor? ”Att ständigt förbättra FM-processerna för vår butiksdrift är inget vanligt jobb utan hjärngympa för FM-proffs.”

På FM-avdelningen vid vårt internationella huvudkontor…

  • utvecklar vi i samarbete med andra interna avdelningar FM-koncept för drift och underhåll av våra fastigheter.
  • optimerar vi våra FM-processer och definierar den behovsbaserade omfattningen och intervaller för byggnadsrelaterade tjänster.
  • vidareutvecklar vi våra CAFM-system (digitala FM system) och utvärderar data som är relevanta för kostnadsuppföljning.
  • hjälper vi våra medarbetare i andra länder att minska sina driftkostnader.
  • optimerar vi energiförbrukningen och hjälper våra medarbetare i andra länder att införa och tillämpa energiförvaltningssystem.
  • säkerställer vi att myndighetskrav följs och genomför kontroller av våra fastigheters standard.

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl