UPPGIFTER FÖR FACILITY MANAGERS, FASTIGHETSFÖRVALTARE, PROJEKTLEDARE, ANALYTIKER OCH ADMINISTRATÖR VID DE NATIONELLA HUVUDKONTORENVAD SÄGER VÅRA FACILITY MANAGERS VID VÅRA LÄNDERS HUVUDKONTOR?”ATT FÖRHANDLA MED LEVERANTÖRER AV FM-TJÄNSTER ÄR EN NY UTMANING VARJE GÅNG.”

På FM-avdelningen vid våra länders huvudkontor…

  • anpassar vi de internationella FM-koncepten och säkerställer våra fastigheters funktionalitet och värde.
  • hjälper vi de regionala fastighetskontoren att optimera driftskostnaderna och minska energiförbrukningen i våra butiker.
  • utbildar vi våra FM-medarbetare vid de regionala fastighetskontoren.
  • säkerställer vi att verksamhetsutövarens skyldigheter följs.
  • optimerar vi våra FM-processer och definierar den behovsbaserade omfattningen och cyklerna för byggnadsrelaterade tjänster.
  • anpassar vi våra CAFM-system (digitala FM system) utefter landsspecifika behov och utvärderar data som är relevanta för kostnadskontroll.

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl