Specialbutiker

För unika byggnader och lägen

Tänk utanför ramarna

Individuella lösningar

Under expansionen av vårt butiksnät har vi märkt att individuella lösningar efterfrågas.
Vi definierar inte bara standardbutiker utan tänker ett steg längre – med individuella och
starka arkitektoniska lösningar för unika situationer och befintliga byggnader.
Med våra koncept bidrar vi till att bevara och utveckla städernas popularitet.

En butikslösning för unika byggnader

Integrationsmöjligheter

Vi anpassar oss efter omständigheterna – om det så gäller en tågstation, historisk byggnad eller stadion. Vi införlivar våra butiker i den befintliga miljön och anpassar byggnaden utefter helhetsbilden för att skapa äkta mervärde. Vi hittar smarta lösningar på platsspecifika problem och ser till att våra kunder får samma moderna och trivsamma inköpsupplevelse som de är vana vid.

  • Värt att bevara

    Nya impulser

    Bevarandet av historiska byggnader ger stadsbilden mervärde och ökar samtidigt områdets popularitet.

  • Arkitektur

    Specialobjekt

    Vid ombyggnad av historiska byggnader eller ovanliga byggprojekt planerar vi individuella lösningar som integreras i byggnaden.

Vi söker

Nyckeltal och behov

Vi begränsar oss inte till bara standardbutiker utan tänker ett steg längre –
med individuella och starka arkitektoniska lösningar för unika situationer och befintliga byggnader.

Lergöken
Andelar i 3D-fastgheter:Minst 2 000 m² totalyta, föredragsvis på markplan
Lokaler att hyra:Minst 2 000 m² totalyta, föredragsvis på markplan
Tomter, köpa/arrendera:Minst 6 000 m² tomtyta, bebyggda eller obebyggda

Vill du ha mer information?

Fråga oss

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill diskutera vilka möjligheter vi har tillsammans. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.