Företagsinformation

Adress och kontakt

Lidl Sverige KB,

Box 6087,

177 45 Järfälla

VAT ID no. : SE969667631201

Externa länkar

Om denna webbplats innehåller externa länkar (hyperlänkar) till tredje parters webbplatser, ansvarar endast respektive operatör för innehållet i dessa länkade webbplatser. Innan länkarna upprättades kontrollerade Lidl innehållet på de externa målsidorna med avseende på eventuella överträdelser. Lidl kan trots detta inte påverka utformningen av de länkade sidorna och frånsäger sig uttryckligen ansvaret för innehållet på dessa sidor. Lidl kontrollerar de länkade sidorna med jämna mellanrum. Om Lidl får kännedom om en överträdelse på en länkad sida kommer länken genast att tas bort. Endast respektive operatör ansvarar för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll samt för skador som uppstår till följd av att informationen på de länkade sidorna har använts eller underlåtits att användas.