CentrallagerEnkla lösningar för komplexa processer

Navet i leveranskedjanLogistiken är i rullning dagligen

Vi har omarbetat konceptet för våra centrallager utefter ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Nya tillvägagångssätt med effektivare planlösningar och förlängda lastkajer kräver betydligt mindre markyta och smälter in bättre i omgivningen tack vare individuell platsanpassning.

Centrallagrets fördelarDen nya generationens logistik

Kompakta konstruktioner och genomtänkta processer resulterar i flexibla lager-
och kontorsanläggningar som skapar populära centrallager för framtiden.

KoldioxidutsläppHållbarhet

Vi arbetar ständigt med att minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen för att skapa ett klimatvänligt logistikkoncept.

ArkitekturIndividuell planering

Logistikcentraler smälter in i omgivningen tack vare det platsanpassade planeringsarbetet.

ArbetsklimatEn modern arbetsplats

De nyligen omformade uppehållsrummen för vår personal skapar en bekväm och tilltalande arbetsmiljö.

RumsplaneringLager- utrymmen och kontor

Vid uppdateringen lade vi stor vikt vid aspekter som naturlig belysning, optimerade leveransprocesser och modern utrustning.

Fråga ossVill du ha mer information?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill diskutera vilka möjligheter vi har tillsammans. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Kontakta oss