Centrallager

Enkla lösningar för komplexa processer

Logistiken är i rullning dagligen

Navet i leveranskedjan

Vi har omarbetat konceptet för våra centrallager utefter ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Nya tillvägagångssätt med effektivare planlösningar och förlängda lastkajer kräver betydligt mindre markyta och smälter in bättre i omgivningen tack vare individuell platsanpassning.

Den nya generationens logistik

Centrallagrets fördelar

Kompakta konstruktioner och genomtänkta processer resulterar i flexibla lager- och kontorsanläggningar som skapar populära centrallager för framtiden.

 • -
  Arbetsklimat

  En modern arbetsplats

  De nyligen omformade uppehållsrummen för vår personal skapar en bekväm och tilltalande arbetsmiljö.

 • Koldioxidutsläpp

  Hållbarhet

  Vi arbetar ständigt med att minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen för att skapa ett klimatvänligt logistikkoncept.

 • Arkitektur

  Individuell planering

  Logistikcentraler smälter in i omgivningen tack vare det platsanpassade planeringsarbetet.

 • Lagerutrymmen och kontor
  Rumsplanering

  Lagerutrymmen och kontor

  Vid uppdateringen lade vi stor vikt vid aspekter som naturlig belysning, optimerade leveransprocesser och modern utrustning.

 • -
 • Lagerutrymmen och kontor

Vill du ha mer information?

Fråga oss

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill diskutera vilka möjligheter vi har tillsammans. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.