Lidl Fastigheter

Ett arbete bakom fasaden

Fastighetsavdelningen på Lidl är med och lägger grunden, långt innan hyllor och kyldiskar fylls med varor. Ett arbete som utgår från vår affärsidé om att bra mat av bästa kvalitet ska vara tillgängligt för alla. Och i den ambitionen återfinns hur vi tar fram våra nya butiker med hög standard, hållbarhet och kreativa lösningar. Vi jobbar från planerande till utförande för att sedan även hantera drift och underhåll. Det utgör grunden för Lidls fortsatta resa och starka tillväxt som vi alla är en del av och jobbar för tillsammans.  

Vi utmanar branschen, hittar nya vägar och smartare sätt för framtiden. Och i det arbetet skapas en väldig gemenskap och stolthet, där du som medarbetare både påverkar och gör skillnad.  Våra mest framgångsrika idéer har kommit från oss själva, från oss som jobbar här. Kanske är det din idé som hjälper till att ytterligare minimera vår klimatpåverkan, eller som gör att vi inom kort har 300 butiker

Hållbart byggande

Våra butiker byggs enligt vårt huvudkoncept med hållbarhet, trivsamhet och effektivitet som ledord. Det är något vi aktivt valt att göra, vi tar ansvar. Vi väljer att kontinuerligt hitta nya lösningar, där vi inte bara tar några steg i rätt riktning – vi fortsätter gå och gör det före alla andra. Vi har mod och vågar utmana både oss själva och andra. Vi ser till att alla butiker vi bygger är miljöcertifierade och har vunnit pris för ”Världens grönaste handelsbyggnad”. I Visby öppnade vi även världens första Noll CO2 butik.

Ett annat projekt inom hållbart byggande vi är stolta över är vårt nya huvudkontor som fått miljöcertifieringen BREEAM Excellent. BREEAM är en av världens tuffaste internationella miljöcertifieringar för byggnader. Att certifiera enligt BREEAM och den höga nivån Excellent innebär till exempel krav på allt ifrån byggnadens materialval, lokal förnybar producerad energi, hållbara transporter till och från byggnaden, grönytor såväl inuti som utanför byggnaden.  

Vi ser också till att klimatkompensera hela vår svenska verksamhet, för att vi ser det som en del av vårt ansvar. På Lidl vet vi om att vi kan göra skillnad.   

För att se mer om vår Noll CO2 butik i Visby, kika på filmen genom att klicka på play-knappen.  

Har vi väckt ditt intresse?

Vill du vara med på resan? För att se alla lediga jobb inom Fastighet just nu, klicka här!