.

Lidl Fastigheter

Lidl Fastigheter är uppdelad i centrala funktioner på huvudkontoret i Stockholm och våra fyra regionala fastighetskontor runt om i Sverige; Örebro, Malmö, Göteborg och Stockholm. I helhet är Lidl Fastigheter uppgift att genom ansvarsfull etablering, byggnation och förvaltning stötta Lidl Sveriges övergripande affärsidé om att jobba smart och långsiktigt hållbart.

Centrala funktioner på huvudkontoret i Stockholm

Portfolio Management ansvarar för fastighetsportföljen och är systemansvariga för våra fastighetsprogram. Avdelningen agerar som stödfunktion och utformar ramarna för våra fyra fastighetskontor i frågor om strategi, expansion och administration.
Bygg arbetar aktivt inom olika byggprojekt. Avdelningen tar fram handlingar för ny- och ombyggnation samt driver alla byggprojekt, med främst fokus på centrala byggprojekt. 
Facility Management stöttar aktivt våra fastighetskontor och tekniker på våra lager. Avdelningen styr drift och underhåll av vår fastighetsportfölj samt ansvarar för alla centrala drift - och underhållsavtal för våra butiker, lager och huvudkontoret.
Tekniskt inköp är en strategisk inköpsavdelning för indirekt material och tjänster. Avdelningen är avtalsansvariga för allt som köps in, men som inte säljs vidare till våra kunder. Avdelningen både driver och deltar i nationella och internationella projekt kopplade till vårt svenska butiksnät och utför löpande avtalsförhandling för att säkerställa bästa pris och kvalitet. 

Våra fastighetskontor i Stockholm, Örebro, Malmö & Göteborg

Fastighetskontoren ansvarar för olika områden i Sverige. Medarbetarna på fastighetskontoren arbetar aktivt med att hitta nästa bästa läge, bygga och projektleda hållbart, sköta all underhåll i världsklass samt följa upp och administrera för att ständigt utvecklas.
Här finns roller som bland annat byggprojektledare, drifttekniker, etablerare/fastighetsutvecklare, fastighetsförvaltare eller administratör. Expansion och modernisering är och förblir Lidl Fastigheters drivkrafter, därför arbetas det dagligen med att utveckla morgondagens dagligvaruhandel.