Att jobba på Lidl Fastighet

Firas Tabbakh, Tekniskt inköp

Hur har din resa på Lidl sett ut? 

Jag började på Lidl 2005 då jag jobbade extra i butik under gymnasiet. Därefter jobbade upp mig till ställföreträdande butikschef och sen även butikschef. Efter några år valde jag att plugga ekonomi med inköp som inriktning. Redan då hade jag nog tankar om en fortsatt karriär inom Lidl, och under min studietid fick jag möjligheten att jobba på vårt fastighetskontor och sen även tekniskt inköp. Ett arbete som gav mig goda förutsättningar för en fortsättning och en bred insikt i mitt kommande yrkesliv. Idag är jag inköpschef för grenen som är Tekniskt Inköp – Försäljning. Vi brukar beskriva vår roll där allt det våra kunder inte kan köpa, det ansvarar jag och mitt team för.  

Hur har din resa format dig inom yrkeslivet? 

Den har stärkt mig väldigt mycket, både inom yrkeslivet och privat. Jag vill tro att en del av min framgång i min karriär är min erfarenhet och förståelse för de många olika verksamhetsområdena inom Lidl. Och hur vi hör ihop. Det är också på grund av just det, att jag fått växa och bredda min kompetens som jag är kvar på Lidl. Det känns verkligen genom hela organisationen att om du är intresserad och engagerad, då satsar Lidl på dig. 

Vad tycker du är det bästa med att jobba på Lidl?

Gemenskapen. Att komma till jobbet och känna att jag inte bara möter kollegor, utan faktiskt vänner. Det har jag känt sedan jag började, och det känner jag fortfarande. Att komma till en arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt och massor av skoj, det tycker jag är ovärderligt. 

Hur ser du Lidl som utmanare av hållbarhetsarbete inom livsmedelsbranschen?  

Jag upplever att Lidl ligger i framkant, och att det är en position vi aktivt tagit och håller fast vid. Det genomsyrar hela organisationen. Vi står inte still efter att ha gjort några steg i rätt riktning, utan fortsätter leda och utmana. Det finns hela tiden nytt att göra inom hållbarhet och det ser vi till att utveckla och implementera. Och där våra satsningar gör att folk får upp ögonen för Lidl, inte bara som aktör inom livsmedelsindustrin med högsta kvalitet till bästa pris, utan att vi faktiskt driver på och utvecklar hållbarhetsarbete inom hela dagligvarubranschen. Vi har kommit långt och vi strävar alltid efter att bli ännu bättre. 

Hur ser din fortsättning på Lidl ut? 

Jag vill att den fortsätter med samma ömsesidiga förtroende och fortsatta utvecklingsmöjligheter och att vi tillsammans arbetar för vår vision och det vi tror på. Att vi fortsätter på den utstakade resan som pågått egentligen under hela mitt yrkesliv. Att jag fortsätter växa med Lidl.  

Anne-Lill Lindholm, Bygg HK

Hur har din resa på Lidl sett ut? 

Jag började på Lidl 2012. När jag sökte visste jag inte så mycket annat än att Lidl var ett stort livsmedelsföretag, och var nyfiken vad de kunde erbjuda mig med min bakgrund inom byggproduktion. Jag började först som projektledare där arbetet främst handlande om att förvalta konceptet som är Lidl. Jag har därefter varit med och drivit många roliga, spännande och intressanta projekt. Efter att ha varit föräldraledig en andra gång kom jag 2017 tillbaka i tjänsten som byggchef på byggavdelningen.  

Hur ser du Lidl som utmanare av hållbarhetsarbete inom livsmedelsbranschen?  

Vi är extremt snabbfotade – mycket tack vare att vi har ett starkt privatägt moderbolag i ryggen och att vi äger de flesta av våra butiker. Vi genomför våra uppsatta mål och gillar att ligga i framkant, vilket vi har gjort väldigt länge. Vi vill visa att det är möjligt att bygga och utveckla hållbara livsmedelsbutiker. Vår vision är att vi ska vara självklara. Självklara i arbetet att driva på utvecklingen inom bygg och fastighet, men också inom sortimentutveckling och logistik. Och vi vågar och vill göra saker lite annorlunda, inte bara kopiera utan faktiskt driva på utvecklingen. 

Är det något med arbetet på Lidl som du är extra stolt över? 

Jag är väldigt stolt över det hållbarhetsarbete som präglar hela organisationen. Att förändring välkomnas och att det genomsyrar Lidl som helhet. 

Varför har du valt att satsa på Lidl? 

Det har kommit naturligt då de vågat satsa på mig och att jag fått ta mig an intressanta projekt i en internationell miljö. Vi står aldrig still och vi har en bra kommunikation genom hela bolaget där vi arbetar tillsammans, mellan avdelningar och med ledningsgrupp. Det gör att vi hela tiden har möjlighet att växa i våra roller, och att vi har möjlighet att påverka. 

Varför ska man arbeta på Lidl? 

Lidl är en arbetsgivare som ser potential hos alla, i alla led. Det finns möjligheter till intressanta uppdrag och goda chanser att ta sig vidare inom bolaget där vi välkomnas att testa på nya roller. Det gör oss, Lidl, till en arbetsgivare man själv vill investera i. När känslan av frihet och ansvar går ihop.   

Har vi väckt ditt intresse?

Vill du vara med på resan? För att se alla lediga jobb inom Fastighet just nu, klicka här!