Klimatsmarta butiker

En högre standard

Våra butiker, byggda enligt vårt huvudkoncept, är effektiviserade för att vara så hållbara och trivsamma som möjligt. Konceptet innebär en helt ny känsla i butik, för både kund och medarbetare. Genom rymd, naturmaterial och naturligt ljusinsläpp skapar vi en attraktiv handelsbyggnad utöver det vanliga. Kvalitetskänslan är stark och hållbara element genomsyrar både byggnad och omgivning.

Hållbara butiker

På Lidl är vi medvetna om vårt ansvar och därför känns det naturligt att bygga miljösmarta butiker. Byggnaden uppförs i huvudsakligen miljövänliga och klimatneutrala material med stort fokus på återvinning och återbruk samt demonterbarhet. Vi har genom åren miljöcertifierat våra butiker enligt de tuffaste certifieringssystemen och vunnit många fina utmärkelser. Vår standardbutik kommer framöver att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad från Swedish Green Building Council och de hårda hållbarhetskraven är numera en självklarhet när vi bygger nytt.

I jämförelse med branschen i övrigt har våra butiker till exempel en mycket låg elförbrukning. Detta är resultatet av flera års systematiskt effektiviseringsarbete. Energisnål och timerstyrd belysning samt ett centralt energiuppföljningssystem är två exempel på åtgärder vi har vidtagit.

Under 2016 certifierades alla våra butiker enligt ISO 50001; ett energiledningssystem för att kartlägga och minska energianvändning. Butiksmedarbetarna får utbildning i energihushållning och att tänka energismart. I våra nya butiker vill vi redan från start minska energianvändningen så mycket det går. Det gör vi genom att exempelvis dra nytta av dagsljus och låta vår energisnåla belysning styras av närvarodetektorer.

  • Standardbutiken

    Våra butiker, byggda enligt vårt huvudkoncept, är effektiviserade för att vara så hållbara och trivsamma som möjligt.  Kvalitetskänslan är stark och hållbara element genomsyrar både byggnad och omgivning.

  • Certifierat hållbara butiker

    Alla våra butiker är certifierade enligt ISO 500001. Utöver det har vi butiker som är certifierade enligt BREEAM och NollCo2.

  • NollCo2 - Lidl+SGBC

    Sommaren 2020 öppnade Lidl i Visby sin klimatneutrala butik som har ett nettonollutsläpp av koldioxid under hela byggnadens livslängd. Butiken är världens första med NollCO2-certifieringen som Sweden Green Building Council har utvecklat tillsammans med sina medlemmar.

Logistik

Inrikes transporter står för ca 30 % av koldioxidutsläppen i Sverige. Logistiken är en central del i dagligvaruhandeln och Lidls verksamhet, och vi jobbar aktivt för att minska dess miljöpåverkan. Ambitionen är att vara så effektiv en aktör i dagligvaruhandeln kan vara inom logistik och hållbarhet. Lidl jobbar kontinuerligt med logistikoptimering. 

Lidl nyttjar lastbilarna i båda riktningar; varor till butik och returgods, emballage och tompallar tillbaka till lagret. Lidl hämtar även varor från leverantörer på väg från butik till lager; för att leverantörerna själva slipper köra till Lidls centrallager. Allt för att minska antal lastbilar på vägarna och för att minska utsläppen.

Logistikkedjan är så pass optimerad att standardupplägget numera är en leverans per butik och dag*. Standardbutikerna har även nattleveranszoner för att undvika rusningstrafik och därmed minska utsläpp. Det är även för att minska störningar för lokalsamhället. 

*Undantaget är små butiker i storstäder, med hög omsättning och/eller där det råder förbud mot tunga lastbilar.