butik

Klimatsmarta butiker

Lidl Sverige har tre centrallager i Sverige och 205 butiker i början av 2023. Med ett så stort fastighetsbestånd blir det angeläget att kontinuerligt miljöanpassa byggnaderna och effektivisera energianvändningen. Lidl Sverige köper enbart grön el från förnyelsebara källor. Vi investerar i förnybar energi, optimerar fastigheterna och följer kontinuerligt upp energianvändningen i samtliga butiker. Under verksamhetsåret (2021/2022) har vi moderniserat och byggt om ca 86 butiker.

Lidl Sverige äger de flesta fastigheter vilket ger ett homogent butiksbestånd med tydlig konceptstyrning och ökad kontroll. Energiledningssystemet, certifierat enligt ISO 50001, hjälper till att effektivisera och minska energianvändningen på ett strukturerat sätt, i linje med Lidl Sveriges energipolicy. Vi har total kontroll över energianvändningen tack vare ett centralt styr- och övervakningssystem, mot vilket samtliga egenägda butiker är uppkopplade. Energianvändningen följs upp varje eller varannan månad för att identifiera och åtgärda högförbrukande butiker. Under 2020 anpassades ledningssystemet till certifieringsstandarden ISO 50001:2018.

Bland våra systematiska insatser återfinns bland annat energisnål belysning som tänds och släcks med närvarodetektorer, smarta ventilationssystem, automatiska kylgardiner, glaslock på frysarna, värmeåtervinning från kylanläggningarna samt investeringar i solpaneler som ger grön el. Genom laddstolpar hjälper vi även butikernas besökare att minska sina utsläpp. Strategiska investeringar i solceller är en viktig del i Lidl Sveriges omställning till att bli fossilfria och minska klimatpåverkan. Nu har vi totalt 16 butiker med solcellsanläggningar, vi har även solceller på vårt nya kontor i Barkarby och på vårt lager i Örebro.

 • Standardbutiken

  Våra butiker, byggda enligt vårt huvudkoncept, är effektiviserade för att vara så hållbara och trivsamma som möjligt.  Kvalitetskänslan är stark och hållbara element genomsyrar både byggnad och omgivning.

 • -

  Certifierat hållbara butiker

  Alla våra butiker är certifierade enligt ISO 500001 och 135 butiker är Edge-certifierade. Utöver det har vi butiker som är certifierade enligt BREEAM och NollCo2.

 • NollCo2 - Lidl+SGBC

  Sommaren 2020 öppnade Lidl i Visby sin klimatneutrala butik som har ett nettonollutsläpp av koldioxid under hela byggnadens livslängd. Butiken är världens första med NollCO2-certifieringen som Sweden Green Building Council har utvecklat tillsammans med sina medlemmar.

 • -
Lager

Logistik

Logistik är en central del av Lidls verksamhet och vi arbetar aktivt för att minska dess miljöpåverkan. Vi effektiviserar våra befintliga transporter, testar nya lösningar samt samarbetar med forskare, lastbilstillverkare och drivmedelsproducenter för att driva utvecklingen framåt.

Genom att satsa på fler lokalproducerade varor minskar vi vårt transportbehov och så gott som alla Sverigebaserade leverantörer levererar direkt till våra lager. Merparten av våra importerade varor går från hubbar i Tyskland med tåg till Sverige. De lastas om och går sista biten på landsväg till våra centrallager i Halmstad, Rosersberg och Örebro. Transport ut från våra centrallager köps in med noggranna miljökrav på de fordon som kör för Lidl Sverige. Kraven gäller exempelvis lastbilstyp, drivmedel, minskad bränsleförbrukning och samverkan för att fylla lastbilarna maximalt. Utvalda nyckeltal följs upp dagligen och på längre sikt. Kontroller och besiktningar av efterlevnad genomförs löpande.

Vår dagliga logistikplanering effektiviserar transporterna så att vi hela tiden uppnår kortast möjliga transportsträckor. Idag är logistikkedjan så optimerad att standardupplägget är en leverans per butik och dag. Undantaget är små butiker i storstäder, med hög omsättning och/eller där det råder förbud mot tunga lastbilar. Lastbilarna försöker utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt i båda riktningar genom att transportera varor till butikerna i en riktning och returgods, emballage och tompallar i den andra. Vi arbetar även med "hämta själv-flöden" där Lidl Sveriges logistikpartners lastbilar hämtar inleveranser av varor från våra leverantörer när de är på väg tillbaka från butikerna till lagren. Det gör att leverantörerna själva slipper köra till Lidl Sveriges centrallager.